Profil

Az analízist kivéve (amit a Matematikai Intézethez tanít), a mi tanszékünkhöz tartozik minden matematika tárgy oktatása a Villamosmérnöki és Informatikai Karon. A villamosmérnöki alapképzésben a Számítástudomány alapjai tárgyban a számelmélet, diszkrét matematika és az algoritmusok elméletének alapjait tanítjuk. A műszaki informatikus alapképzésben több különböző tárgy keretein belül számelméletet, diszkrét matematikát, algoritmusok elméletét és deklaratív programozást oktatunk. Tanszékünk másik fő területe a valószínűségszámítás, statisztika, sztochasztikus folyamatok és információelmélet tanítása.

Gazdaságinformatikus Msc képzésben a Pénzügyi informatika specializációt, az informatikus hallgatók számára pedig egy MSc-s mellékspecializációt kínálunk elméleti számítástudományból. Ez utóbbin belül haladó algoritmuselméletet, haladó gráfelméletet, adatbányászatot és nagy hatékonyságú deklaratív programozást oktatunk. Szintén az informatikusoknak szóló mesterképzésben oktatjuk a Rendszeroptimalizálás, Nyelvek és automaták és Tömegkiszolgálás tárgyakat, melyek a legtöbb MSc-s hallgatónak kötelezőek.

A fenti témák egy részéért a Természettudományi Kar matematikus és alkalmazott matematikus szakán is mi vagyunk a felelősek.

A tanszék munkatársai az elméleti és alkalmazott matematika számos különböző területein vesznek részt kutatásokban. Munkánkat az elmúlt 20 évben több mint 25 kutatási támogatás segítette, részben magyar forrásokból (Oktatási Minisztérium, Közlekedési Minisztérium, TÁMOP, OTKA stb.), részben Európai Uniós projektekből (TEMPUS, CEEPUS, Human Capital és mobilitás), illetve kétoldalú megállapodásokból az USA-ból és Japánból.

Történet

Tanszékünk elődje, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Matematika Tanszéke a múlt század közepén alakult, az első tanszékvezető Fenyő István volt. Miután ő 1968-ban Németországba távozott, Frey Tamás vezette a tanszéket egészen haláláig, 1978-ig. Ekkor ismét Fenyő István lett a tanszékvezető 1982-ig, akit Rózsa Pál követett a poszton 1990-ig. Recski András ekkor vette át a tisztséget és 21 éven át vezette a tanszéket. 2011 óta Katona Gyula Y. a tanszékvezető.